petek, 5. oktober 2012

Primarij Kurt Kancler odlikovan z Redom za zasluge

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval primarija Kurta Kanclerja, za zasluge na področju prostovoljstva in humanitarnosti. Predsednik republike je v nagovoru ob vročitvi odlikovanja izpostavil primarija Kurta Kanclerja kot izjemno osebnost, izjemnega zdravnika, izjemno osebnost popularizacije javnega zdravja in skrbi za prevencijo ter izjemnega humanitarnega in socialnega delavca v najbolj žlahtnem pomenu te besede.Kurt Kancler, slovenski zdravnik pediater, se je rodil 19. februar 1930 v Mariboru. Leta 1955 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 1961 pa je končal specializacijo ter 1974 podiplomski študij na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Za primarija je bil imenovan leta1987. V letih 1957 do 2000 je bil zaposlen v Zdravstvenem domu Maribor, od 1963 kot vodja Dispanzerja za otroke.Kot prvi v Sloveniji je uvedel sistematične preglede otrok v starosti treh in petih let. Svoj pečat je pustil tudi na pedagoškem in humanitarnem področju. leta 1992 je bil izvoljen za prvega predsednika Zdravniške zbornice Slovenije.Za zasluge pri strokovnem, pedagoškem, organizacijskem in drugem delu na področju slovenske pediatrije je ob njegovi sedemdesetletnici leta 2000 prejel Častni znak svobode RS. Leta 2011 pa je bil imenovan za častnega občana Maribora.

Več fotografij si lahko ogledate tukaj