sreda, 10. oktober 2012

Univerza za 3. življenjsko obdobje prejela nagrado RS za izobraževanja starejših

Na predvečer svetovnega dneva učiteljev, ki ga obeležujemo 5. oktobra, so bile podeljene letošnje nagrade RS na področju šolstva. Podeljenih je bilo deset nagrad. Za izjemne dosežke na področju izobraževanja starejših je nagrado prejelo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. Nagrado je prevzela predsednica Društva dr. Ana Kranjc. 
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, ki je prepoznavno kot Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, je nagrado Republike Slovenije prejelo za izjemno uspešno izobraževanje starejših. Deluje kot gibanje, ki se je začelo pod vodstvom dr. Ane Krajnc in dr. Dušane Findeisen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je dobilo tudi svojo strokovno in znanstveno zasnovo.
Utemeljilo in razvilo je delovanje univerz za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji, katerih poslanstvo je socialno povezovanje starejših, razumevanje njihove vloge v družbi in njihovo dejavno vključevanje v življenje.Več kakor 25 let njihovega delovanja je velik prispevek k nujnemu medgeneracijskemu sodelovanju in solidarnosti, za katera je težko najti ustrezne modele. Danes deluje 45 univerz za tretje življenjsko obdobje v 43 slovenskih krajih. V Ljubljani je bilo leta 2012 vanje vključenih 4.000 udeležencev, v Sloveniji pa kar 15.000. Celotna dejavnost je le minimalno podprta z javnimi sredstvi, večino dela namreč opravijo posamezniki prostovoljno.Po podatkih Eurostata je Slovenija med evropskimi državami po udeležbi starejših v izobraževanju na visokem drugem mestu. Vse našteto je skoraj izključna zasluga delovanja Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. Omogoča celovito uresničevanje načela vseživljenjskega izobraževanja, ki bi mu sicer sledili zgolj z izobraževanjem otrok, mladine in delovno aktivnih odraslih, ne pa tudi starejših odraslih.Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk je na podelitvi poudaril, da brez dobrih učiteljev ni dobrega znanja. Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Jože Trontelj pa je v slavnostnem nagovoru dejal, da rod odličnih žena in mož po pedagoškem poklicu ni izumrl.Nagrade za življenjsko delo so prejeli Andragoški zavod Maribor, Igor Dekleva, Miran Hladnik, Jožica Pantar in Karla Zajc Berzelak. Nagrade za izjemne vzgojno-izobraževalne dosežke pa so pripadle Društvu za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, Magdaleni Bobek, Andreju Brodniku, Olgi Dečman Dobrnjič in Mariji Zupan.