četrtek, 25. oktober 2012

Zdravstvo brez meja – mednarodna konferenca

Na Bledu, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Danila Turka poteka dvodnevna mednarodna konferenca Zdravstvo brez meja, ki jo je organiziral Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Z njo želi opozoriti na spremembe evropske direktive, ki ureja pravice pacientov pri čezmejnem zdravljenju in omogoča prost pretok pacientov.
Predsednik RS Danilo Türk je v svojem otvoritvenem nagovoru med drugimi dejal: "Pred nami je odločitev predvsem v tem, kako zadržati in izboljšati obstoječo raven kakovosti. Te naloge seveda ne moremo naložiti le bolnišnicam, ampak tudi politiki, zdravstvenim blagajnam, vladam, zdravstvenim institucijam, pa tudi civilni družbi in vsem, ki so dolžni skrbeti za lastno zdravje."Konferenca je namenjena predvsem vodstvom bolnišnic, zdravstvenih zavodov, zavarovalnic, zdravilišč, lekarn in vseh drugih ponudnikov storitev v zdravstvu.

Dušan Keber, poznavalec zdravstvenega sistema in nekdanji minister za zdravje je dejal, da bi direktiva lahko povečala šibkost našega zdravstvenega sistema.