četrtek, 12. marec 2015

Sprejet predlog novele o dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence

Ljubljana - Na 26. redni seji Vlade RS je bil sprejet predlog novele zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence. S predlogom novele zakona se usklajujejo določbe zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence z določbami novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Dana je tudi možnost, da se zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla. Vir: Ukom