sreda, 04. marec 2015

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana dobil nove prostore

V prenovljeni Vili Urška na Poljanski 97 je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, ki izvaja storitve pomoči družini na domu, s katerimi za določen čas nadomestijo potrebo po institucionalnem varstvu dobil nove prostore in tako bo lažje uresničeval zastavljene cilje in širil svojo dejavnost. Nove prostore je odprl Zoran Janković s sodelavkami.

Direktorica omenjenega zavoda Liljana Batič je povedala, da bodo uprava in štiri organizacijske enote, ki zdaj delujejo na kar petih različnih lokacijah po mestu, končno lahko začele delovati na eni. Glede na to, da Zavod s 117 oskrbovalkami skrbi za pomoč na domu že več kot 600 ostarelim Ljubljančanom, številka pa iz leta v leto narašča bodo novi prostori omogočili precejšnjo racionalizacijo delovanja, lažja pa bo tudi organizacija dela.

VIDEO: Lilijana Batič, direktorica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je po odprtju novih prostorov povedala zakaj so novi prostori tako velika pridobitev.V Vili Urška bo približno 15 zaposlenih (uprava, vodje organizacijskih enot, koordinatorji pomoči na domu), oskrbovalke pa bodo še naprej delale na terenu tako kot doslej. Velika pridobitev je velik pritlični večnamenski prostor, v katerem bodo lahko izvajali izobraževanja, delovala bo lahko skupina za samopomoč.

V njem se bodo lahko srečevali in družili uporabniki njihovih storitev ter svojci. Organizirali bodo tudi različne druge dejavnosti, skratka vse, kar zdaj ni mogoče zaradi premajhnih prostorov.

Prenova Vile Urška je obsegala celotno obnovo, statično in protipotresno ojačitev objekta ter zunanjo ureditev s postavitvijo kolesarnice in parkirnih prostorov. Vrednost pogodbenih del je znašala 733 tisoč EUR z DDV.

Ob tej priložnosti so v 1500 izvodih izdali Zbornik Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. Uredniški odbor so sestavljali Medja Novljan, Marjetka Štepic in Marjeta Bizaj.