ponedeljek, 20. april 2015

ZPIZ, ugovor na odločbo takoj pošljite davčni upravi RS

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je v petek, 17. 4. 2015 vsem upokojencem, ki so prejeli napačen informativni izračuni dohodnine, na dom poslal obvestila s predizpolnjenim ugovorom zoper informativni izračun dohodnine. Pošti je priložena kuverta. V njej, na kateri je že napisan naslov, naj ugovor takoj pošljejo davčni upravi oziroma FURS-u. Poštnina je plačana.

Upokojenci naj ugovor natančno pregledajo in v primeru uveljavljanja morebitnih drugih olajšav te navedejo, nato pa ugovor podpišejo in ga v priloženi predplačani kuverti čim prej (najpozneje do 30. 4. 2015) pošljejo pristojnemu finančnemu uradu (naslov je že naveden na kuverti).


Če bodo ugovor pošiljali tik pred iztekom roka, upokojencem svetujemo, da ga pošljejo priporočeno in si s tem zagotovijo pravočasno oddajo.

Na podlagi prejetega ugovora bo FURS uživalcem pokojnin na novo odmeril dohodnino. Ugovor pa zadrži izvršitev do izdaje odločbe, kar pomeni, da zavezanci niso dolžni poravnati obveznosti po prejetem informativnem izračunu dohodnine z dne 31. 3. 2015.


Tistim upokojencem, ki so ugovor že vložili, ni potrebno pošiljati prejetega predizpolnjenega ugovora. FURS jim bo prav tako izdal novo odmerno odločbo za leto 2014 z upoštevanjem pravilnih podatkov.

Generalni direktor ZPIZ Marijan Papež vsem prizadetim opravičuje za neljubo napako, ki je nastala pri pošiljanju podatkov davčni upravi oziroma FURS-u.