četrtek, 07. april 2016

Svet ZPIZ ni izglasoval pobude za zvišanje najnižje pokojninske osnove

Ljubljana, 7. 4.2017 - Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je med drugim obravnaval pobudo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, da bi vlada preučila možnost za zvišanje najnižje pokojninske osnove. Vendar pa predlog sklepa, s katerim bi vladi predlagali ta korak, ni bil sprejet. Pokojnina, odmerjena od najnižje pokojninske osnove, je nižja od praga revščine in ne zadošča za kritje osnovnih življenjskih stroškov, je utemeljevala predstavnica sindikatov v svetu Lučka Böhm.Pobudo za višjo minimalno pokojnino preučujejo tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Vendar pa menijo, da je treba počakati na ustrezno študijo o gmotnem položaju upokojencev, je dejala predstavnica upokojencev v svetu Anka Tominšek. Svet je sprejel sklep o novem znesku najnižje pokojnine, ki od 1. januarja znaša 201,53 evra in je malenkost višji od prejšnjega. Najnižja pokojninska osnova za letos uveljavljene pokojnine od januarja znaša 775,10 evra, najvišja pokojninska osnova pa 3100,40 evra.


Svet ZPIZ-a je danes obravnaval tudi poročilo Finančne uprave RS (FURS) o plačevanju prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. FURS je lani pobral za več kot 3,5 milijarde evrov prispevkov za socialno varnost, ki so prihodki ZPIZ-a. To je za 122,8 milijona evrov oz. 3,6 odstotka več kot leto prej. FURS je lani izterjal za več kot 60 milijonov evrov dolga, ki je nastal zaradi neplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


Člani sveta so v razpravi izražali nezadovoljstvo, ker na področju izterjave neplačanih prispevkov ni vidnejšega napredka. Po mnenju Tominškove je ovadb in naznanil zelo malo. Predstavnik delovnih invalidov v svetu Dragutin Novak pa je ocenil, da bi moral FURS vsak mesec poročati o stanju neporavnanih prispevkov.


Generalni direktor zavoda Marijan Papež je dejal, da bi moral biti nadzor nad plačevanjem prispevkov bolj strog, FURS pa bi moral imeti za to vse pogoje, tudi kadrovske. Svet Zavoda s sprejetim sklepom pristojnim predlaga, da pripravijo enoten predpis, ki bo urejal plačevanje prispevkov za socialno varnost.


Na seji so sprejeli tudi besedilo razpisa za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letošnjem letu. Razpisanih sredstev je tako kot lani skupno 193.000 evrov, od tega za upokojence 164.050 evrov, za delovne invalide pa 28.950 evrov.

Besedilo: Janez Platiše in STA
Foto in video: Janez Platiše