četrtek, 06. oktober 2016

Jubilejna deseta konferenca SIRikt

Kranjska Gora, 6. oktobra - Zavod RS za šolstvo je skupaj s partnerji v Kranjski Gori organiziral 10. mednarodno konferenco SIRikt (Splet izobraževanja in raziskovanja z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo). Gre za izobraževalni dogodek, na katerem si udeleženci delijo izkušnje uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Trajala je dva dni ker ni več Arnesovega dne.
Na konferenci so se srečali vzgojitelji, učitelji, ravnatelji, univerzitetni profesorji, raziskovalci, študenti, učenci in najrazličnejši strokovnjaki s področja izobraževanja ter drugih znanosti. Na plenarnih predavanjih in drugih programskih sklopih konference so svoje izkušnje z njimi delili tudi tuji strokovnjaki iz Anglije, Estonije, Nizozemske in Hrvaške.Naslov letošnje konference, ki jo Zavod RS za šolstvo organizira v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Arnesom, CPI-jem in Šolo za ravnatelje, je SIRiktova desetka za učenje. Vodilo vseh programskih sklopov je bilo učenje na različne načine ob podpori informacijsko-komunikacijske tehnologije, zato so se tokrat preskusili v različnih oblikah predstavitev in debati z naslovom Prižgimo mobilne telefone.Ob jubileju so se organizatorji in udeleženci sprehodili skozi vsa leta konference in se ustavili ob mejnikih, ki so zaznamovali konferenco in s tem tudi izobraževanje o informacijsko-komunikacijski tehnologiji v Sloveniji; vse od začetkov portala SIO, videokonferenc, E-šolstva, predstavitev v obliki NeTičNeMiš, Odprte učilnice, sejma DajDam pa vse do tem konference in razvoja prispevkov iz prakse ter uporabe družabnih omrežij, kot sta Twitter in Facebook, za razvoj konference SIRikt.Beseda SIRikt izhaja iz besedne zveze Splet Izobraževanja in Raziskovanja z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in pomeni splet, preplet, mreža ter mreženje prispevkov, gradiv, idej, podpore, nasvetov, informacij, priporočil, dobre in obetavne prakse, raziskav, dogodkov in ne nazadnje odnosov in druženja.

Besedilo: Janez Platiše in STA
Foto: Janez Platiše