sobota, 14. marec 2020

Brez panike, hrane je dovolj #video

Ljubljana, 14. 3.2020 – Ministrica Aleksandra Pivec je na novinarski konferenci zagotovila, da bo država nujno oskrbo prebivalstva, v času epidemije koronavirusa, zagotovila s postopnim povečanjem blagovnih rezerv trajnega mleka, mlečnega prahu, sira, piščančjega mesa in mladega pitanega goveda. Tako je sklenila vlada na prvi seji. Sprejela je tudi predlog zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov in ga po nujnem postopku poslala v Državni zbor. 


Ministrica Aleksandra Pivec je zagotovila, da spremljajo situacijo in se sprotno odzivajo na motnje preskrbe s prehrano. "Obenem pa potekajo tudi predvidevanja in napovedi, če bi do motenj prihajalo v duhu omejitev pri transportu živil prek različnih meja," je dodala. Ne glede na visoko stopnjo samooskrbe na področjih mleka, mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov vlada predlaga dodatne količine blagovnih rezerv za nemoteno oskrbo prebivalcev s temi izdelki. Za povečanje blagovnih rezerv je vlada zadolžila zavod za blagovne rezerve. Povečanje blagovnih rezerv bo zavod izvajal postopno v roku treh mesecev, sredstva pa bodo zagotovili iz proračunske rezerve.

VIDEO - Izjava ministrice Pivec o preskrbi z živili


Vlada je na prvi seji sprejela tudi predlog zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno-lesnih sortimentov ter ga po nujnem postopku v ponedeljek poslala v DZ. "S tem predlogom zakona želimo urediti možnosti omejitve prometa s kmetijskimi pridelki, živili in živalmi predvsem za namen prehrane ljudi in da bi s tem zagotovili zadostno oskrbo s hrano na območjih države," je pojasnila Aleksandra Pivec. Po njenih besedah želi vlada z interventnimi ukrepi uravnavati trg kmetijskih pridelkov in živil, zato so tudi predlagali konkretne ukrepe in omejitve.

Na področju trga s kmetijskimi pridelki, živili in živalmi lahko ministrica v soglasju z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom v skladu s predlogom zakona odredi omejitev prometa kmetijskih pridelkov, živil in živali za namen hrane ljudi, z namenom zagotavljanja zadostne oskrbe s hrano na območju ozemlja Republike Slovenije. Omejila bo lahko tudi višino cene posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi.