sreda, 18. marec 2020

V Ljubljani so zaprli šolska in športna igrišča v Tivoliju

Ljubljana, 18.3.2020 - Kljub pozivom in sprejetju ukrepov, katerih namen je zmanjšanje druženja otrok in odraslih na Mestni občini Ljubljana ugotavljajo, da se ti na nekaterih igriščih še vedno družijo v večjih skupinah. Zato so se odločili in zaprli vsa igrišča ob šolah, kjer je to fizično mogoče. Na igriščih, kjer omejitev dostopa ni mogoča, pa nameščajo opozorila, da so zaprta. Do preklica so zaprta tudi vsa zunanja športna igrišča v Tivoliju (košarka, nogomet, odbojka).Hostel Celica, s katerim upravlja javni zavod Ljubljanski grad pa z 18.marcem predajajo v uporabo Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana za namestitev njihovih sodelavcev. Hostel bo namenjen osebju, ki na delo v UKC Ljubljana prihaja iz drugih krajev. Tako se jim ne bo treba vsakodnevno voziti domov, hkrati pa jim bomo s tem olajšali samozaščitne ukrepe.

V skrbi za čim bolj nemoten potek življenja v danih okoliščinah meščanke in meščane obveščajo, da se lahko v primeru kakršnihkoli težav, pridobivanja dodatnih informacij in morebitnih pobud, obrnejo na svojo četrtno skupnost. To lahko storijo po elektronski pošti na naslov:

1. mol.crnuce@ljubljana.si
2. mol.posavje@ljubljana.si
3. mol.bezigrad@ljubljana.si
4. mol.center@ljubljana.si
5. mol.moste@ljubljana.si
6. mol.polje@ljubljana.si
7. mol.jarse@ljubljana.si
8. mol.golovec@ljubljana.si
9. mol.sostro@ljubljana.si
10. mol.vic@ljubljana.si
11. mol.roznik@ljubljana.si
12. mol.rudnik@ljubljana.si
13. mol.trnovo@ljubljana.si
14. mol.dravlje@ljubljana.si
15. mol.siska@ljubljana.si
16. mol.sentvid@ljubljana.si
17. mol.smarnagora@ljubljana.si

Obljubljajo, da se bodo potrudili in poskrbeli za ustrezen odgovor. Ljubljančanke in Ljubljančane prosijo, da izpostavijo pomembne teme.Sodelavke in sodelavci javnih podjetij Energetika Ljubljana, Voka Snaga, Ljubljanska parkirišča in tržnice ter Žale skrbijo za izvajanje nujnih mestnih storitev. Znova opozarjajo, da odvoza kosovnih odpadkov trenutno ne izvajajo. Vse, ki bodo na svojih vrtovih opravljali zelene odreze ali doma urejali stanovanja in pripravljali stvari za kosovni odvoz prosijo, da odpadlo vejevje in ostale kosovne odpadke hranijo na svojem dvorišču, dokler odvoz ne bo ponovno vzpostavljen. V nasprotnem primeru bo moral ukrepati mestni inšpektorat. Vse prosijo, da odpadkov ne odlagajo v naravo.