petek, 21. november 2014

Slovenski zajtrk na OŠ Božidarja Jakca v Štepanjskem naselju

Že tradicionalni slovenski zajtrk v šolah in vrtcih so tudi letos, na dan slovenske hrane, že četrtič, imeli tudi na Osnovni šoli Božidarja Jakca v Štepanjskem naselju v Ljubljani. Učenci so zajtrk pojedli v svojih učilnicah, skupaj z učitelji. Zajtrk so imeli od 8.30 do 8.55 ure. foto platise-1463
Na OŠ Božidarja Jakca želijo z vsakoletnim dogodkom učencem približati pomen lokalno pridelane in predelane hrane, zdravega načina prehranjevanja, spodbujati javne zavode k nakupu lokalnih živil ter hkrati ozaveščati mlade, starše, učitelje in drugo javnost o pomenu lokalno pridelanih živil v naši prehrani. foto platise-1447 Poleg tega dajejo velik poudarek živilom domače pridelave in predelave, zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo, zavržkih hrane ter pomenu gibanja in športnih aktivnosti. foto platise-1507 Učenci so za zajtrk jedli bio črni kruh Pekarne Deveta vas, med Čebelarstva Jere, maslo in mleko Mlekarne Celeia in jabolka Sadjarstvo Toš. Vsa živila so bila pridelana in predelana v Sloveniji. Besedilo in foto: Janez Platiše