sreda, 10. december 2014

Podelili so certifikate Družini prijazno podjetje

V Cankarjevem domu je Inštitut Ekvilib skupaj z Ministrstvom za delo podelil 18 osnovnih in 6 polnih certifikatov Družini prijazno podjetje. Pred podelitvijo certifikatov, podelila jih je državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk, sta potekali okrogli mizi Raznolikost delovnih timov, kako do tja? in Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja 10 let kasneje, kje je Slovenija.

Osnovne certifikate Družini prijazno podjetje, generacije 2014 so prejeli: Biotehniški center Naklo, Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, CENTERKONTURA d.o.o., Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Dom starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik, Javne službe Ptuj d.o.o., Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Skupina Proficio, LIDL d.o.o. k.d., PLASTIKA SKAZA d.o.o., Psihiatrična klinika Ljubljana, SNAGA, d.o.o., Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Zdravstveni dom Ljubljana in Zdravstveni dom Novo mesto.

Polne certifikate pa so prejela podjetja: Baby center d.o.o., BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o., Elektro Gorenjska, d.d., Elektro Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. in Slovenski inštitut za standardizacijo.

Z dogodkom so hkrati počastili 10 let od razvojnega partnerstva „MLADIM MATERAM/DRUŽINAM PRIJAZNO ZAPOSLOVANJE” v okviru pobude EQUAL, iz katerega izhaja certifikat Družini prijazno podjetje, ter desetletnico delovanja Ekvilib Inštituta.