petek, 12. december 2014

Pot miru od Alp do Jadrana povezuje ljudi in narode

Kobarid – Letošnje leto je potekalo v znamenju 100. obletnice začetka prve svetovne vojne. Sedanjo turistično ponudbo in dogajanje pred stotimi leti uspešno povezuje Pot miru od Alp do Jadrana. Zato je bila v Kobaridu v organizaciji SPIRIT Slovenija organizirana tiskovna konferenca na kateri je bilo večkrat poudarjeno, da Pot miru sedaj ljudi in narode povezuje, pred stotimi leti pa jih je razdvajala.

Pred konferenco in po njej smo si lahko ogledali nekaj ključnih točk Poti miru, kot je utrdba Kluže pri Bovcu, spominska cerkev Svetega duha na Javorci pri Tolminu, staro Lukčevo hišo z muzejem na Kamberškem ter Trg Evrope med Novo Gorico in Gorico. Okrepčali pa smo se v Restavraciji Kotlar v Kobaridu, Lukčevi hiši na Kamberškem nas je s polento in klobasami postregla Jožica Strgar, Gostilni Žogica v Solkanu, kjer so nas postavili v čas 1. svetovne vojne in slovenski gostilni Primožič v Gorici.

Navzoče je v Kobaridu pozdravil in nagovoril Zdravko Likar, predsednik uprave fundacije Pot miru, ki je dal besedo Petri Goneli, javna agencija SPIRIT Slovenija, vodja projekta T-lab. Izpostavila je: "V javni agenciji SPIRIT Slovenija smo s pripravo projektov in promocijskih aktivnosti vezanih na 100. obletnico prve svetovne vojne začeli že v letu 2013. Zaznali smo tudi povečano povpraševanje novinarjev ter turističnih agencij, kar je nakazovalo, da bodo obletnice prve svetovne vojne prispevale k povečanju obiska turistov v letih 2014 do 2018.

Z lokalnimi partnerji smo ustvarili čezmejno mrežo ponudnikov ob Poti miru od Alp do Jadrana, ki vključuje tako namestitve, znamenitosti, kulinarično ponudbo kot tudi specializirane agencije in vodiče ter povezuje več kot šestdeset članov iz Slovenije in Italije. Za člane mreže smo pripravili dve delavnici, v sklopu druge so bili organizirani tudi B2B sestanki med ponudniki ter agencijami iz Slovenije in Italije. V sodelovanju z lokalnimi partnerji smo pripravili čezmejne turistične pakete, ter pozvali agencije, da pripravijo ponudbo, ki bo vključevala znamenitosti na Poti miru.

Zasnovali smo številna promocijska orodja: brošuro Soča povej, oglase ter spletno stran www.slovenia.info/socapovej. Produkt Poti miru in nanj vezano ponudbo smo v letu 2014 predstavili tudi na 11 mednarodnih sejmih/borzah. Odzivi tako ponudnikov kot tudi obiskovalcev potrjujejo, da ima Pot miru od Alp do Jadrana turistični potencial. V letu 2015 se bomo osredotočili na promocijske dejavnosti, predvsem na trgih Italije, Nemčije, Avstrije ter Madžarske."

Gorazd Skrt, javna agencija SPIRIT Slovenija, vodja predstavništva v Italiji pa je dejal: "Stota obletnica prve svetovne vojne in fronte na reki Soči nam ob pozornosti, ki jo tem dogodkom namenjajo mediji, nudi priložnost za promocijo krajev, kjer so pred stoletjem potekali boji. Sodobnega gosta moramo, ob zgodovini, opozoriti na doživetja, ki jih ponuja svet ob Soči in na Krasu – predvsem gastronomske in športne užitke ter izkušnje v naravi.

Hkrati nam obletnica nudi možnost, da povežemo ponudbo zahodne Slovenije s turistično ponudbo Furlanije Julijske Krajine. Zgodbo soške fronte smo v ob 100. obletnici večkrat predstavili italijanskim medijem, s tiskovno konferenco po milanskih ulicah, ki nosijo zgodovinska imena iz tega obdobja, s postavitvijo bunkerja v središču Milana ter s tramvajem s podobami soške fronte, ki je letošnjega novembra vozil po milanskih ulicah. Leta 2015, ob 100. obletnici vstopa Italije v I. svetovno vojno, bomo s promocijo nadaljevali v italijanskem glavnem mestu."

Maša Klavora, Fundacija Poti miru v Posočju je poudarila: "Fundacija Poti miru v Posočju (idejni vodja projekta) in Pokrajina Gorica (vodilni partner) sta v sodelovanju z mnogimi občinami in pokrajinami vzdolž nekdanje soške fronte v 2014 izvedli številne aktivnosti skozi čezmejni projekt Pot miru/Via di pace: ureditev novih poti in muzejev na prostem ter postavitev info tabel in vpisnih skrinjic (Prižnica, Vodice, Brda, Škabrijel, Debela griža/San Michele), droben promocijski material, izgradnja Info centra v Gorjanskem pri Komnu, razstavo Ženske na predvečer vojne.

Do aprila 2015 pa bo narejen še promocijski film o Poti miru od Alp do Jadrana, delovni zvezek o soški fronti in Poti miru, vodnik o Poti miru od Alp do Jadrana, internetna stran, 21.3.2015 bo potekala otvoritev Poti miru na Trgu Evrope/Transalpini med Novo Gorico in Gorico.

S pomočjo čezmejnega projekta ALISTO (Na krilih zgodovine) pa smo naredili simulator letenja, ki je postavljen v Info centru Poti miru. Dobro smo sodelovali tudi z Nacionalnim odborom za obeleževanje stoletnic, v Severno Primorski regiji je Svet regije ustanovil Regijski operativni odbor za obeleževanje stoletnic.

V sodelovanju z nacionalno turistično organizacijo, lokalnimi in regionalnimi turistični organizacijami, občinami, društvi, Kobariškim muzejem smo izvedli veliko študijskih obiskov za novinarje in turistične agente. Sodelovali smo pri pripravi ali izvedbi različnih filmov, ki so nastajali tudi na območju soške fronte in bili (ali še bodo) predvajani v številnih evropskih državah.

Veliko aktivnosti, povezanih z združevanjem turističnih ponudnikov, oblikovanjem čezmejnih paketov, nastopov na sejmih in borzah po Evropi, pa smo izvedli tudi s pomočjo čezmejnega projekta T-lab, ki ga vodi javna agencija SPIRIT Slovenija.Zabeležili smo, da se je v letošnjem letu povečal obisk glavnih točk, ki so povezane s stoletnicami in Potjo miru: Kluže, Kobariški muzej, Info center Pot miru, Javorca, Sabotin, Cerje. S partnerji snujemo nove ideje in projekte tudi za naprej."

Mara Černic, Pokrajina Gorica pravi: "Pokrajina Gorica je vodilni partner projekta Pot miru na italijanski strani meje in skupaj s Fundacijo POTI MIRU, ki je idejni partner projekta, izvaja različne aktivnosti na goriškem območju povezane z ohranjanjem spomina na padle v prvi svetovni vojni in s promocijo goriške-briške in kraške pokrajine. Leta 2007 je Pokrajina Gorica zasnovala projekt Kras 2014, tj. krožno pot, ki povezuje tri glavne točke na goriškem krasu.

Prva točka je Debela griža (Vrh Sv. Mihaela v občini Sovodnje), kjer se obiskovalci lahko seznanijo z zgodovinskimi dejstvi z ogledam vojaških rovov. Druga točka je italijanska kostnica in avstro-ogrsko pokopališče v Redipulji, kjer naj bi se obiskovalci poklonili vsem padlim vojakom. Tretja točka pa je naravni rezervat doberdobskega in prelostnega jezera. V sprejemnem centru Gradina obiskovalci odkrivajo kraške naravne znamenitosti in skrivnosti ob spoznavanju vaške zgodovine skozi roman Prežiha Voranca Doberdob.

Muzej na odprtem na Krasu dopolnjuje in obogati ogled pokrajinskega muzeja prve svetovne vojne v grajskem naselju v Gorici (Musei provinciali di Borgo castello a Gorizia). Muzejska zbirka ja postavljena tako, da obiskovalcu pripoveduje o zgodovini Gorice in prebivalcev širše okolice v obdobju pred, med in po 1. svetovni vojni. V središču zgodovinskega dogajanja je vojak, človek, moški, oče, sin.

KRAS 2014 je del skupne Poti miru ob reki Soči, ki danes povezuje in združuje ljudi ob italijansko-slovenski meji. Pokrajina Gorica redno promovira in informira širšo javnost z različnimi pobudami na kulturnem področju. Tesno sodelujemo s turistično agencijo dežele Furlanije-Julijske Krajine z namenom promocije naše pokrajine v širšem italijanskem in evropskem prostoru."

Željko Cimprič, Kobariški muzej: "Od druge polovice leta 2013 dalje je tematika prve svetovne vojne medijsko izraziteje prisotna tako v evropskem kot tudi svetovnem prostoru. Članki v časopisih, dokumentarne oddaje, TV serije ( Slovenci in 1. svetovna vojna, Apokalipsa…) so priložnost za ponovni razmislek o koreninah največjih dveh morij v prvi polovici preteklega stoletja. Del te svetovne plime je pljusknil tudi v Kobariški muzej, ki s svojo pripovedjo ponuja priložnost za poglobljen razmislek o tem, kaj je šlo narobe takrat in kaj gre ali lahko gre narobe danes.

V obdobju številnih kriz in recesij, muzej od novembra 2013 beleži krepko povečano zanimanje obiskovalcev za vsebine, ki jih predstavlja. V letu, ki smo ga že skoraj zaključili, muzej beleži za tretjino več obiskovalcev kot v predhodnem letu. Letos nas je tako obiskalo nekaj več kot 61.000 gostov, kar je nekaj tisoč nad dolgoletnim poprečjem. Dobri dve tretjini jih prihaja iz tujine, in sicer skupaj iz 75 držav z vseh kontinentov.

Največji porast muzej letos beleži pri gostih, ki so nas v letih krize "zapustili", torej pri Italijanih in Slovencih. Zelo pozitivna gibanja zasledimo tudi pri Madžarih, nemško govorečih in gostih iz anglosaksonskega sveta. V letu 2015 pričakujemo zaradi obletnice vstopa Italije v vojno porast števila italijanskih gostov. Temu prilagajamo tudi svoje promocijske aktivnosti.

V naslednjih letih se bo muzej poleg mednarodnih simpozijev, srečanj, posebej posvečal enoletnim razstavam, s katerimi bo javnosti predstavljal še neosvetljene dele mozaika kompleksne in zapletene podobe velike vojne. Tako bo v letu 2015 postavil razstavo o italijanski armadi v Posočju od 1915 do 1917, naslednje leto bo predstavljena A-O armada, v letu 2017 pa tudi kobariška bitka."

Na predlog slovenskih turističnih novinarjev je Fundacija Pot miru je leta 2012, v Sloveniji, prva prejela najvišje priznanje Zlato jabolko, ki jo podeljuje Svetovno združenje turističnih novinarjev in piscev FIJET. Prejeli so jo za vključevanje kulturne in zgodovinske, stvarne in nestvarne dediščine v turistične programe.

Maša Klavora je v pogovoru dejala, da je bil Drago Bulc eden izmed prvih, ki je prepoznal pomen in vrednost Poti miru in nas zato predlagal za Zlato jabolko, ki smo ga kot prvi v Sloveniji prejeli leta 2012.

Drago Bulc, znani turistični novinar in predsednik turističnih novinarjev Slovenije FIJET Slovenija se je na izjavo Maše Klavore odzval takole: "Res je, da sem med prvimi spoznal potenciale turističnega projekta "Poti miru" in mu omogočil, da se prav ob 100. letnici mednarodno uveljavi. Moj življenjsko moto je, "Pomagaj kjer koli se le da, še posebej svoji domovini in njenim državljanom". Seveda zaradi izkušenj in mednarodnih poznanstvih največ lahko pomagam na področju turizma."