četrtek, 18. december 2014

ZPIZ – pokojnine bodo izplačane 30. decembra letos

Ljubljana - Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je danes razdelil še preostala nerazdeljena sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev, medtem ko so večino sredstev že nakazali. Odločili so se tudi, da bodo decembrske pokojnine nakazali že 30. in ne  31. decembra.

Predlog vodstva ZPIZ, ki je predlagalo, da se decembrske pokojnine izplačajo  že v torek, 30. decembra, in ne šele 31. decembra, ker je na zadnji decembrski dan poslovni čas bank skrajšan je Svet ZPIZ potrdil.

Na seji so se tudi odločili, da  zadržana sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev za leto 2014 v višini 20.931,71 evrov, za izvzetih 31.603 članov, se v celotni višini dodelijo Zvezi društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana.

Razprava pa je tekla tudi o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov ZPIZ, ki so premalo plačani zunanji izvedenci, izdaji soglasja k Pravilniku o uporabi službenih avtomobilov ter o predlogu za imenovanju izvedencev ter se zaključila s točko razno.

Po končani seji Sveta ZPIZ se je Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ vsem zahvalil za uspešno in plodno sodelovanje in zaželel lepe ter vesele božične praznike ter srečno novo leto.