sreda, 14. oktober 2020

Spremenjeno poslovanjeZPIZ zaradi koronavirusa

Ljubljana, 14.10.2020 Od petka, 16. 10. 2020 dalje in do preklica, ZPIZ ne bo podajal informacij osebno v prostorih območnih enot in izpostav, niti sprejemal zahtevkov na vložišču. 
Stranke lahko zahtevke vlagajo z uporabo elektronskih storitev na naslovu www.zpiz.si (storitev eVloge za VSE brez uporabe digitalnega podpisa, Moj eZpiz za zavarovance in uživalce pravic, Moj BiZPIZ za organizacije) ali posredujejo zahtevke po pošti na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana ter oddajajo zahtevke v nabiralnik ob vhodu v prostore zavoda.

Informacije o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter ostale
informacije v zvezi z izvajanjem obveznega zavarovanja so zagotovljene po telefonu v poslovnem času (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 13. ure) in po elektronski pošti informacije@zpiz.si.

Telefonske številke enotnega klicnega centra (EKC):

01 4745 903 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja;
01 4745 904 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja;
01 4745 905 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja;
01 4745 908 - Informacije o vključitvi v zavarovanje (izpisi obdobij zavarovanja v RS);
01 4745 906 - Informacije glede posredovanja podatkov o osnovi na obrazcih M4 in
REK;
01 4745 901 - Informacije o odtegljajih od pokojninskih prejemkov;
01 4745 902 - Informacije o nakazovanju pokojninskih prejemkov.

Zavod bo dovoljeval fizične obiske strank v prostorih zavoda, le v primerih, ko je
to zaradi vodenja postopkov in uveljavljanja pravic stranke, nujno potrebno in jih bo sprejemal v svoje prostore na vseh območnih enotah in izpostavah le na podlagi vabila ali predhodnega naročila preko enotnega klicnega centra (EKC).

Zavod stalno spremlja stanje v zvezi s koronavirusom in sprejema ukrepe, s katerimi bo tudi v morebitnih zaostrenih razmerah zagotavljal neprekinjeno delovanje storitev, kot so redno nakazilo pokojnin in drugih prejemkov, prioritetno reševanje zahtevkov za prvo priznanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje ter delovanje za to potrebnih storitev IT in ostalih storitev ZPIZ.