ponedeljek, 12. maj 2014

34. seja Mestnega sveta Ljubljana

 Osrednji del 34. seje Mestnega sveta Ljubljana so bile spremembe prostorskega načrta na kateri so sprejeli spremembe in dopolnitve prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora.


Prav tako so potrdili tudi dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje Šumija, Slovenske ceste in križišče Drama, dopolnjeni osnutek sprememb lokacijskega načrta za del zaloške ceste, osnutek odloka o oskrbi s pitno vodo, predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za pokopališče Polje ter dopolnjeni osnutek prostorskega načrta za območje Litostroja.Svetniki so potrdili tudi predlog sklepa o stanovanjski najemnini. V njem je med drugim določeno zvišanje tržne najemnine za najemnike tržnih najemnih stanovanj in službenih stanovanj, ki po dohodkih presegajo predpisan dohodkovni cenzus za upravičenost do neprofitnega stanovanja.

Foto: Janez Platiše