sreda, 21. maj 2014

Jadranka Vesel je prejela priznanje Živka Pregla

Slovenska Filantropija in Mirovni inštitut sta za leto 2013 Jadranki Vesel podelili priznanje Živka Pregla, ker je pionirka in ambasadorka socialne ekonomije v Sloveniji. Priznanje je Jadranki Vesel izročila dr. Tanja Rener, predsednica Odbora za podeljevanje priznanj Živka Pregla. 

IMG_2464

V obrazložitvi so med drugim zapisali: V letu 2013, za katerega se podeljuje priznanje, je Jadranka Vesel pripravila, izvedla ali soorganizirala številna predavanja, posvete in okrogle mize o socialni ekonomiji, zadružništvu, univerzalnem temeljnem dohodku, neposredni demokraciji… Z znanjem in nasveti je podpirala delavske prevzemne pobude v Večeru, Armalu in Vesni, svetovala sindikalnim organizacijam v primerih možnih delavskih prevzemov, soorganizirala je Skupščine ljudstva v Mariboru in Ajdovščini, podpirala in svetovala nastajajočim zadrugam in kontinuirano objavljala v nevladnih in vstajniških glasilih. Ves čas tudi sodeluje s sindikalnimi organizacijami v oblikovanju predlogov zakonskih rešitev, da bi se lahko področje socialne ekonomije bolj razvilo in da bi pobude in zahteve po ekonomski demokraciji imele manj težav, kot jih imajo sedaj.

IMG_2496  Jadranka Vesel ima na področju socialne ekonomije in predvsem zadružništva ogromno znanja in izkušenj, nabirala si jih je vse od leta 1990, od lastne izkušnje zadružništva, te posebne organizacijske oblike, ki je primer žive prakse socialne ekonomije, koncepta, ki s samoupravljanjem ali soupravljanjem zaposlenih in z bistveno bolj pravično delitvijo ustvarjenega, pomeni konkretno alternativo neoliberalni kapitalistični ureditvi.

IMG_2452  Leta 2011 je bila soustanoviteljica Raziskovalnega inštituta za socialno ekonomijo, v katerem deluje kot prostovoljka na področju raziskovanja, svetovanja in promocije socialne ekonomije. Njeno delovanje je zgled odgovornega in kritičnega civilnodružbenega delovanja človeka, ki trdno verjame v to, kar počne, in hkrati deluje povezovalno in konstruktivno.

FOTOGALERIJA PODELITVE PRIZNANJBesedilo in foto: Janez Platiše Vir: Odbor za podeljevanje priznanj Živka Pregla