četrtek, 17. december 2015

Pokojnine se januarja uskladilo za 0,7 odstotka, leta 2017 pa 1,4

ZPIZ je na 13. seji Sveta zavoda ZPIZ sprejel ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2016 za 0,7 odstotka. V letu 2017 pa bo uskladitev že redna in bo znašala 1,4 odstotka. Sprejet pa je bil tudi finančni načrt ZPIZ-a za leto 2016 in 2017.

VIDEO: MILAN MILAN UTROŠA PREDSENIK SVETA ZPIZ


David Klarič, namestnik generalnega direktorja ZPIZ je povedal, da bodo prihodki in odhodki tako v letu 2016 kot v letu 2017 izravnani, in sicer v letu 2016 v višini nekaj več kot pet milijard evrov, v letu 2017 pa v višini približno 5,2 milijarde evrov.


Načrtovani denar iz državnega proračuna, ki bo namenjen za kritje razlike med prihodki in odhodki zavoda v letu 2016 znaša nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov, v letu 2017 pa bo ta znesek malo višji. Od Kapitalske družbe se v obeh letih pričakuje 50 milijonov evrov.


Poleg navedenega so potrdili program dela in kadrovski načrt ter investicijskih načrt odhodkov za prihodnje leto in leto 2017. Potrdili pa so tudi predlog novoimenovanih izvedencev in se seznanili z informacijo o predvidenih spremembah ZPIZ-2B.