torek, 22. december 2015

Predstavitev Državnega računalniškega oblaka

Ministrstvo za javno upravo je medijem predstavilo projekt Državni računalniški oblak DRO. Predstavil ga je minister za javno upravo Boris Koprivnikar, nato pa podrobneje še generalni direktor Direktorata za informatiko mag. Jurij Bertok in vodja projekta Marko Ambrož.

Foto: Janez Platiše

Državni računalniški oblak je namenska računalniška infrastruktura v lasti in upravljanju države, ki omogoča državnim institucijam (neposrednim proračunskim uporabnikom), da z uporabo koncepta računalništva v oblaku, hitro in ceneje dosežejo svoje poslovne cilje. Nudi računske, shranjevalne, razvojne, poslovne in druge zmogljivosti v obliki storitev.

Foto: Janez Platiše


Foto: Janez Platiše