torek, 16. januar 2018

Čakalne dobe in naročanje pri zdravniku bo po novem strožje

Na novinarski konferenci Ministrstva za zdravje je Ana Medved, državna sekretarka predstavila določila zakona Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Ob tem je poudarila: "Zakon velja že od oktobra, Pravilnik pa se začne uporabljati 21. januarja 2018, zato je prava priložnost, da novosti iz Pravilnika predstavimo in hkrati znova opozorimo na novelo Zakona o pacientovih pravicah, ki smo jo sicer že predstavljali.Pacienti, ki imajo izdano napotno listino (napotnico ali katerikoli delovni nalog) s stopnjo nujnosti hitro ali redno z datumom izdaje pred 7. januarjem 2018 morajo do 21. januarja 2018 to napotno listino predložiti izvajalcu. Če pacienti napotnic in delovnih nalogov stopnje nujnosti hitro ali redno, izdanih pred 7. januarjem 2018, do takrat ne bodo predložili izvajalcem oziroma se naročili, ta napotna listina ne bo več veljavna.

Za napotne listine, s katerimi so se pacienti že vpisali v katerikoli čakalni seznam, ostajajo še naprej veljavne. Če ste torej obvestilo o vpisu v čakalni seznam že dobili, ni kakršnekoli potrebe po "novi" napotni listini.

Za napotnice za kontrolne preglede ne velja rok 5 oziroma 14 dni za predložitev po izdaji. Te napotnice še naprej ostajajo veljavne ne glede na datum izdaje in jih, tako kot do sedaj, pacienti predložijo do datuma pregleda (ali je napotnica izdana za kontrolni pregled ali ne, je razvidno iz iz šifre zdravstvene storitve XXXK oziroma iz opisa XYXYXY -kontrolni pregled).
Pacienti naj skrbno spremljajo datum napotnic, ker je napotnica z oznako HITRO in REDNO veljavna 14 dni.

Opozarjam, da za stopnjo nujnosti NUJNO po 21. januarju 2017 velja rok za predložitev naslednji dan. Napotnica je torej veljavna 24 ur". je še dejala.


VIDEO - Celotni video posnetek zanimive novinarske konference na Ministrstvu za zdravje


POMEMBNEJŠE NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA NOV PRAVILNIK SO:

Pravilnik začne veljati od nedelje, 21. januarja.

Vpeljuje novo kategorijo med čakalnimi dobami: »zelo hitro« = 14 dni (med »nujno« = 24 ur in »hitro« = 3 mesece).

Pospešijo in omejijo se roki naročanja: za »hitro« in »redno« ima pacient 14 dni, za »zelo hitro« pa samo 5 dni. Z »nujno« napotnico do storitve v 24 urah po izdaji.

Uvrščanje v čakalni seznam na prvi prost termin, najkasneje pet dni po tem, ko prejmejo napotno listino.

Pacient enkrat termin lahko odpove, a mora to narediti najpozneje 10 dni pred terminom. Vsaj 10 dni pred terminom pacient prejme opozorilo o posledicah neupravičene odsotnosti.

Na novinarski konferenci so sodelovali dr. Ana Medved, državna sekretarka, mag. Katarina Kralj, direktorat za zdravstveno varstvo, mag. Radivoj Nardin, direktor SB Izola, Duša Hlade Zore, dr. med, zastopnica pacientovih pravic Ljubljana, mag. Mateja Radej Bizjak, pomočnica generalnega direktorja MZ in Marko Markežič vodja službe informatike v SB Izola.