petek, 05. januar 2018

Predsednik Pahor na obisku pri Varuhinji človekovih pravic

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo Vlaste Nussdorfer, varuhinjo človekovih pravic RS udeležil delovnega srečanja z njo in sodelavci. Šlo je za drugi predsedniški obisk v zgodovini institucije Varuh človekovih pravic RS. Prvič jo je leta 2002 obiskal takratni predsednik Milan Kučan.Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju uvodoma predstavila svojo ekipo, namestnike varuhinje Toneta Dolčiča, dr. Kornelijo Marzel, Ivana Šeliha in Miho Horvata. Seznanila ga je s področji delovanja in mu predstavila izzive novele Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B), nanizala nekaj poudarkov iz dela institucije, ki jo vodi, ter predstavila izzive za delo v zadnjem letu njenega mandata.

Dejala je, da je z novelo zakona zagovorništvo otrok končno dobilo pravno podlago za delo in iz projekta prešlo v samostojno delovno enoto znotraj Varuha. Ta bo 1. junija letos vzpostavil posvetovalno telo Svet za človekove pravice, 1. januarja prihodnje leto pa še Center za človekove pravice. Okrepil bo tudi mednarodno dejavnost za pridobitev statusa A po Pariških načelih.Predsednik in varuhinja sta se dogovorila, da bosta posebno pozornost namenila starajoči družbi, otrokom pod pragom revščine, in Romom. Predsednik Pahor je poudaril, da je treba združiti moči, da bi lahko dosegli več. Varuhinja pa je dejala, da niti predsednik niti Varuh sicer nimata izvršilne moči, ampak sta pomemben glas ljudi na robu družbe in jim predstavljata edino upanje. 

Med drugim sta razmišljala tudi o možnostih in načinih reševanja skrajnih primerov ljudi, ki se na obe instituciji zatečejo, ker pravne rešitve svojih težav dojemajo kot krivične ali te takšne tudi so zaradi sistemskih vrzeli. Ocenila sta, da bi bilo smiselno o možnostih obravnave takšnih primerov govoriti z državnim odvetništvom in morebitno skupino ali komisijo za takšne primere postaviti v ustrezne pravne okvirje.Varuhinja je predsedniku podarila tudi prvi izvod zbornika prispevkov 4. Mednarodne konference Okolje in človekove pravice: Sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah, s poudarkom na sodelovanju javnosti pri sprejemanju okoljskih predpisov.

Predsednik Pahor je varuhinji Nussdorfer dejal, da se je z veseljem odzval njenemu povabilu, da obišče sedež Varuha in se podrobneje seznani z njihovim delom in aktivnostmi. Spomnil je, da vsako leto s posebnim zanimanjem prisluhne Varuhinji ob predstavitvi njenega poročila, saj je stanje na področju varovanja in uresničevanja človekovih pravic dejanski odraz dosežene stopnje demokratičnega razvoja naše družbe in države ter njenih institucij. Predsednik je varuhinji dejal, da z zadovoljstvom ugotavlja, da se stanje vendarle vsako leto izboljšuje in da je k temu v veliki meri pripomogla Varuhinja človekovih pravic s sodelavci s svojimi številnimi aktivnostmi in vztrajnim opozarjanjem na neustrezna ravnanja pri uresničevanju človekovih pravic.

Foto: Nebojša Tejić/STA