torek, 12. julij 2022

Alijana Šantej: Digitalne kompetence potrebujemo vsiAlijana Šantej iz Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje je povedala: "Na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje smo od samih začetkov našega delovanja izhajali iz tega, da ljudje po upokojitvi ne morejo in ne smejo ostati zunaj družbenega razvoja, brez dostopa do znanja,  ki jim omogoča enakovredno vključenost v družbo. Znanje za vključenost potrebujemo na vseh področjih, vse bolj tudi za uporabo novih tehnologij. V naši ustanovi je prvo računalniško izobraževanje za starejše zaživelo že leta 1988. Vsa nadaljnja leta smo vlagali veliko prizadevanj v razvoj računalniških usposabljanj za starejše, opremili lastno računalniško učilnico, pridobili usposobljene in kakovostne mentorje, ki so razvili izobraževalne programe za razvoj digitalnih spretnosti posebej za starejše.Potrebe po digitalni usposobljenosti se iz leta v leto večajo in nevladne organizacije jih vse težje zadovoljujemo same. Zato je bil zelo dobrodošel razpis Ministrstva za javno upravo za digitalno preobrazbo nevladnih organizacij in povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo. Na podlagi uspešne prijave na razpis smo pridobili sredstva za posodobitev delovanja naše organizacije in razvoj univerze za tretje življenjsko obdobje v smeri pametne izobraževalne ustanove. Izdelali smo novo računalniško aplikacijo, ki bo tako zaposlenim kot animatorjem prostovoljcem omogočala sodobno digitalno rešitev in bolj učinkovito odzivanje na potrebe svojih članov in širše javnosti.

V okviru projekta, ki smo ga poimenovali Digitalna univerza za tretje življenjsko obdobje, smo za 207 članov in članic Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje v preteklem študijskem letu izvedli 90 brezplačnih digitalnih usposabljanj za uporabo e-pošte, spoznavanje varnosti na spletu, uporabo digitalnih potrdil, shranjevanje in urejanje datotek, delovanje pametnih naprav itd. V prihajajočem študijskem letu pa bomo izvedli še pet delavnic za usposabljanje animatorjev študijskih skupin za uporabo nove računalniške aplikacije.Brez digitalno opolnomočenih starejših ni razvite in celovite digitalne družbe, v kateri so vse družbene skupine enakovredno vključene. Brez digitalnega znanja ostajamo izločeni iz družbe in odvisni od pomoči drugih. Poznavanje sodobnih tehnologij nam lajša življenje na mnogih področjih, od spletnih rezervacij in nakupov, ohranjanja socialnih stikov prek družbenih omrežij in video povezav, obiskovanja e-knjižnic, dostopa do virtualnih ogledov muzejev in galerij po vsem svetu, do storitev e-zdravstva, e-izobraževanja, e-bančništva, e-uprave itd. Domala ni področja, ki se ne bi vse bolj digitaliziralo, zato vsi potrebujemo tudi čedalje več znanja za uporabo raznih digitalnih orodij," je zaključila Alijana Šantej.

Besedilo: Janez Platiše
Foto: Peter Irman, Janez Platiše.  Arhiv SUTŽO