ponedeljek, 23. januar 2017

Prenova stanovanjskega zakona za zaščito etažnih lastnikov

Združenje etažnih lastnikov Slovenije, Društvo etažnih lastnikov Velenje, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, Kurilni odbor Deteljica Tržič in Združenje dejavnih etažnih lastnikov Slovenije so v ponedeljek, 23. januarja 2017 v dvorani Državnega sveta v Ljubljani pripravili javni posvet na temo: Prenova stanovanjskega zakona za zaščito etažnih lastnikov.

VIDEO - celotni posnetek

V uvodih in razpravi, ki je sledila, so predlagali celovito prenovo Stanovanjskega zakona za boljše urejanje razmerij med 400.000 etažnimi lastniki in upravniki večstanovanjskih stavb. Kot organizirana civilna združenja etažnih lastnikov so zakonodajalcu posredovali svoje zahteve za ureditev najbolj žgočih nasprotij in zakonskih pomanjkljivosti glede upravljanja etažne lastnine v razmerjih med etažnimi lastniki, upravniki in državnimi organi.

Nekaj uvodnih razprav je obravnavalo:
- Izvajanje nadzora nad delom upravnikov v praksi in sankcioniranje;
- Nepreglednost obračunskih listov;
- Odločanje in nadzor nad upravljanjem s skupnimi deli znotraj sosesk;
- Izvajanje inšpekcijskega nadzora, neusklajenost stanovanjske in
  gradbene zakonodaje;
- Problematiko pripadajočih zemljišč (prej funkcionalnih zemljišč);
- Domnevna kazniva ravnanja upravnikov pri prenosu rezervnih skladov ob zamenjavi upravnikov.

Kamera: Milan Skledar
Video montaža: Pia in Milan Skledar
TV produkcija: Strokovna televizija S-TV Skledar