sreda, 11. januar 2017

V bolnici dr. Petra Držaja UKC Ljubljana odprli začasni oddelek za epidemije

V drugem nadstropju Bolnice dr. Petra Držaja UKC Ljubljana so odprli začasni oddelek za epidemije. To je skoraj en teden prej kot lansko leto, in sicer zaradi velikega števila okužb dihal in pojava gripe. V tem času se je pojavilo dvakrat več virusnih obolenj kot v običajnih razmerah, v primerjavi na prejšnja leta. Poraslo je predvsem število obolelih med starejšo populacijo, saj ima večina že primarne težke kronične bolezni. Ta Oddelek za epidemije deluje že peto leto, letos se je tako ponovno vzpostavila ekipa zdravstvenih delavcev, ki bodo v naslednjih tednih in mesecih srce in motor tega oddelka.Koordinatorica Oddelka za epidemije, Mateja Klep Breskvar, viš. strok. sod., je povedala: »Pred odprtjem oddelka stečejo vse pripravljalne aktivnosti in v te priprave je vključenih veliko služb: oskrbovalne službe, tehnično-vzdrževalni sektor, zaposleni iz Interne klinike in Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Pripraviti je treba prostore, zagotoviti postelje, vzpostaviti mrežo za prehrano, čiščenje. Naredijo se tudi prvi razporedi ekip. Opremo v oddelku vsako leto vestno dopolnjujemo. Dobimo jo iz različnih oddelkov oziroma klinik.«Nadzorni zdravnik oddelka, dr. Peter Radšel, dr. med., je povedal: »Danes do 15. ure smo sprejeli osem pacientov, vendar pa jih pričakujejo do konca dneva še več, ki jih bomo premestili z Ortopedske klinike. Gre za večinoma polimorbidne, negovalno izredno zahtevne paciente, zato je delo na tem oddelku zelo zahtevno. Sprejem v ta oddelek poteka 24 ur na dan, vse dni v tednu, zlasti še popoldan in ponoči, zato so naša dežurstva tudi zelo obremenjena. Po izkušnjah zadnjih let delo poteka zelo dobro, brez konfliktov, usklajeno, težave sproti rešujemo. Delo poteka dobro prav zato, ker se vsi držimo dogovorjenega. Ko smo prvič vzpostavili oddelek, je bil ta odprt tri tedne, zadnja leta pa ostaja odprt tri mesece. To je odraz povečanega števila starejših pacientov, ki imajo tudi pridružene kronične bolezni. Zaradi tega se daljša tudi čas zdravljenja in ležalna doba v bolnišnici.«

Kadrovska zasedba Oddelka za epidemije je zelo pestra: zdravnik, vodja oddelka iz KO za intenzivno interno medicino Interne klinike, zdravniki specialisti iz Interne klinike in Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja in specializanti. Na oddelku so vedno prisotni štirje zdravniki.Nadzorna medicinska sestra, mag. Urška Marjanovič, dipl. m. s., je povedala: »Bazični negovalni kader je vedno iz internistično-infektoloških oddelkov UKC Ljubljana. Na Oddelek za epidemije Bolnišnice dr. Petra Držaja je prerazporejenih 18 usposobljenih medicinskih sester. Večinoma smo jih prerazporedili iz Interne klinike. Iz drugih klinik smo prerazporedili medicinske sestre, ki že imajo izkušnje z delom na tem oddelku v lanskem letu.«

Za vzpostavitev takega oddelka je potrebno veliko zaposlenih z izkušnjami, ogromno sodelovanja in razumevanja. Pri delu s pacienti pomagajo tudi Inštitut za medicinsko rehabilitacijo, Oskrbovalne službe, Lekarna UKC Ljubljana v Bolnici dr. Petra Držaja, Klinični inštitut za radiologijo, pomembna je tudi Nabavna služba. Ob zdajšnji kadrovski zasedbi lahko na oddelku sprejmemo do 22 bolnikov, z dodatnimi kadri pa tudi do 40. V petih letih, od leta 2011 dalje, smo na oddelku za epidemije zdravili 834 pacientov, v letu 2016 smo zabeležili 34 smrti. V lanskem letu smo na tem oddelku zdravili 284 bolnikov. Letos so za vzpostavitev oddelka rabili dobra dva dni.