četrtek, 19. avgust 2021

Žalna slovesnost in občni zbor Društva upokojencev Veliki Gaber

Veliki Gaber, 14.8.2021 - V Lovskem domu Veliki Gaber je potekala žalna slovesnost in občni zbor Društva upokojencev Veliki Gaber. Članom društva sta se pridružila župan občine Trebnje, g. Alojzij Kastelic, in predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine, g. Dušan Kraševec.

Vse prisotne je na srečanju Društva upokojencev (DU) Veliki Gaber nagovorila predsednica društva, ga. Joži Štrempfelj,  ki je poleg napovedi programa in občnega zbora napovedala tudi žalno slovesnost in poklon 14 umrlim članom. »Slovo brez slovesa pusti globoko, nikoli zaceljeno rano. Za nami je težko leto. Vsakdo je koga izgubil, vsi smo izgubili nekaj, kar v tem času pogrešamo, hkrati pa se zavedamo, da moramo drug drugemu dajati, kar bolezen jemlje. Ta čas se počasi izteka, a ga ni še konec. Sprejmimo vsak zase in vsi skupaj dragocene nauke iz težkega obdobja, da naposled zmagamo. Skupaj smo močnejši, zato še naprej potrebujemo drug drugega.«

Z minuto molka in spustom balonov z napisi mir, spoštovanje, ljubezen so se poklonili vsem 14 članom, ki so odšli brez slovesa v času epidemije.

V nadaljevanju je moderator, g. Marjan Franc Anžlovar, povabil k mikrofonu župana Občine Trebnje, g. Alojzija Kastelica. Župan jih je ob tej priložnosti seznanil s pridobitvami in projekti, ki se izvajajo. Pohvalil je upokojensko društvo, ki je bilo kljub epidemiji vseskozi aktivno in je dobro delovalo. Povedal je tudi, da je sama razvitost občine izjemno dobra in se povečuje, saj je bila leta 2006, ko je prevzel županovanje, na 39. mestu, danes pa je na 11. mestu med 211 občinami v Sloveniji. Pohvala gre vsem majhnim kot velikim stabilnim podjetjem, ki ustvarjajo visoke prihodke in tudi dobičke ter dvigajo skupno raven občinskega gospodarstva.

Povedal je tudi, da je za Veliki Gaber podpisana pogodba za izvedbo pločnika od Medvedjeka do Hladeta, da se na novo odkupljeni parceli v velikosti 1ha namerava graditi javne stavbe, ki bodo koristile samim krajanom in širše in, da je v načrtu tudi širitev osnovne šole ter izgradnja telovadnice. Vsem je zaželel obilo zdravja in prijetno druženje.

Po kulturnem delu, ki so ga oblikovale učenke OŠ Veliki Gaber pod vodstvom učiteljice Justine Zupančič, recitatorka Lojzka Miklavčič in vokalna skupina Prijatelji iz Šentvida pri Stični, je sledil uradni del dogodka, tj. občni zbor.

Delovno predsedstvo je zasedlo svoja mesta in občni zbor je stekel. Podana so bila vsa potrebna poročila o delu, v nadaljevanju pa tudi seznanitev z Letnim načrtom dela za 2021.
Prisotni so ugotovili, da je društvo v preteklem letu poslovalo uspešno in pozitivno kljub korona krizi. Največ aktivnosti so imeli na področju športa, predvsem v rekreativnem pohodništvu, saj so se lahko neomejeno gibali zunaj v naravi. Tudi sekcija Starejši za starejše kakor vse ostale sekcije se je skušala organizirati in biti v stikih, kolikor je dopuščala  situacija.

Z veseljem je bila sprejeta tudi ugotovitev, da so bila porabljena sredstva iz Letnega programa športa 2020 namenjena za novo igrišče, za pokale in določeni deli za vsako sekcijo, ki je sredstva potrebovala za svoje nemoteno delo. Večino teh sredstev ja nakazala Občina, za kar so hvaležni županu. Od 240 članov,100 moških in 140 žensk, se veseli vseh druženj kakor tudi treniranja v ostanku leta v upanju, da jim bo dovoljeno.

Program za sledeče obdobje pa so že pričeli realizirati v mesecu maju z izgradnjo igrišča za petanko in za igro s kroglo na vrvici. Ker je bilo soglasje za ureditev igrišča poleg balinišča že pridobljeno, so z večinskim prostovoljnim delom pričeli takoj. Uradno otvoritev pa bodo izvedli skupaj z 10-letnico Rastoče knjige v mesecu oktobru, ko bo urejena tudi okolica. Izdelan je tudi idejni načrt za dnevni center za varstvo starejših oz. za druženje starejših, ki bi ga radi uresničili v nekem doglednem času. Če bo čas dovoljeval, pa bo septembra tudi krožni izlet z vlakom po Sloveniji, decembra pa prednovoletno srečanje in s tem se končuje leto.

Novost pa je tudi vabilo vsem članom v Simbiozo Mobiln@, ki je prva potujoča učilnica v Sloveniji, s katero preko najsodobnejših digitalnih medijev želijo približati uporabo orodij starejšim odraslim, ki se želijo naučiti uporabe računalnika in pametnih telefonov.

Predsednica Joži Štrempfelj je na koncu še opozorila vse prisotne na uporabo Prostoferja, vozila, ki brezplačno vozi starejše, ki potrebujejo prevoz, a ne morejo ali nočejo obremenjevati sorodnikov ali uporabljati plačljivih prevozov.

Po končanem uradnem delu občnega zbora je zbrane nagovoril še predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine, g. Dušan Kraševec, ki jim je čestital za vsa opravljena dela in za zelo ambiciozno zastavljeni plan za sledeče obdobje.

Povedal je, da se je delo v društvih, Zvezi in tudi na državni ravni v času korone zelo spremenilo, saj so v Zvezi morali spremeniti vse načrte in jih prilagoditi trenutnim razmeram. Prisotne je seznanil s kratkim preletom del in dogajanj skozi leto, jim zaželel veliko lepih skupnih uric, zdravja in čimprejšnje ponovno snidenje.

Po uradnem delu je sledilo kosilo in prijetno druženje ob klepetu in petju. Uspešno delo bo društvo nadaljevalo tudi v letošnjem letu, kolikor jim bo to omogočeno. Zato v svoje vrste vabijo vse upokojence, ki so željni druženja, solidarnosti, dobre volje in novih idej.

Besedilo in foto: Mojca Smolič